Cursul Probleme actuale în domeniul securității (protecției) sociale este destinat studenților ciclului II, studii superioare de master, care își fac studiile la programele de master: Relații de muncă și managementul resurselor umane (90/120 credite); Supervizarea în asistență socială (120 credite); Politici și servicii sociale pentru familie și copil (120 credite).

Unitatea de curs vine de a familiariza masteranzii cu noile reglementări și reforme în domeniul protecției sociale, cu metodele, instrumentele și strategiile de realizare a politicii sociale a statului.


Unitatea de curs Protecţia juridică a drepturilor omului, este destinată studenților ciclului I – studii superioare de licență,  fiind axat pe formarea culturii juridice a studenților, prin cunoaşterea mijloacelor de consacrare şi garantare a drepturilor şi libertăţilor omului, atât de nivel naţional, cât şi internaţional.

Studenţii au posibilitatea de a releva şi a valorifica  importanţa studierii drepturilor fundamentale ale fiinţei umane, promovate şi protejate de către organismele internaţionale universale, regionale şi cele naţionale; de a dezvolta o gândire juridică profundă, necesară însuşirii şi respectării stricte a legislaţiei; de a implementa în spiritul studentului conştiinţa şi responsabilitatea de a-și putea îndeplini obligaţiile sale faţă de societate, cât şi de a-şi apăra drepturile sale în viaţa cotidiană.


Unitatea de curs Dreptul protecției sociale este destinată studenților ciclului I – studii superioare de licență, specialitățile 0421.1 Drept și 0400.1 Administrație publică, care vine de a familiariza studenții cu reglementările în domeniul protecției sociale, cu metodele şi instrumentele de realizare a politicii sociale a statului.