Dreptul constituţional este o disciplină fundamentală care împreună cu celelalte discipline, formează bazele pregătirii teoretice a viitorului jurist şi a funcţionarului public din domeniul administraţiei de stat şi, nu în ultimul rând cultivă cultura juridică şi politică a cetăţenilor.