Новости сайта

Felicitări cu Ziua Studentului 2022!!!

de către Ion BUZINSCHI ®-

Stimați STUDENȚI, viitorul comunității depinde de prestația Dvstră în calitatea de profesionist în procesul de formare. 

Cu acest prilej, primiți sincere urări de succes și felicitări cu ZIUA STUDENTULUI!

Valorificați la maxim viața studențească!


Cu respect, Administrația site-ului cursuri.fd.md 

1 Septembrie 2021

de către Ion BUZINSCHI ®-

Administrația site-ului felicită toți studenții cu 1 Septembrie 2021! 
O atitudine responsabilă, sârguincioasă cu ascendență în formarea profesională!
Un an de studii sigur și stabil!

Teme mai vechi...

Cursuri disponibile

Учебный курс предназначен для студентов Факультета Права и Социальных Наук, русская группа.


Учебный курс - Административное право (сокращенно - АП) - предназначен для студентов Бэлцького Университета Алеку Руссо, специальность - Гос. управление, Факультет Права и Социальных Наук!


От имени Администрации сайта и от меня лично (Бузинского Ивана Ив.) желаю всем учащимся успехов, стараний и заслуженных достижений на профессиональном поприще. 

Преподаватель учебного курса: Бузинский Иван Иванович (Buzinschi Ion)

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047

Denumirea unității de curs: Drept informațional

Acronimul: dr. inf.

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047

Denumirea unității de curs: e-Guvernare (Guvernare electronică)

Acronimul: GE

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047

Denumirea unității de curs: Sisteme de e-services în Administrația publică

Acronimul: SESAP

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047

Denumirea unității de curs: Administrația publică locală

Acronimul: APL (2)

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047


Denumirea unității de curs: Controlul actului administrativ

Acronimul: CAA

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047

Denumirea unității de curs: Managementul achizițiilor publice

Acronimul: MAP

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047

Denumirea unității de curs: Birotică, corespondență și tehnici de secretariat

Acronimul: BCTS

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047

Denumirea unității de curs: Tehnici de elaborare a documentelor administrative

Acronimul: TEDA

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047Denumirea unității de curs: Ahivistică și documentaristică

Acronimul: Arh. doc.

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047

Suportul Drept administrativ I este destinat studenţilor de la specialitatea administraţia publică şi constituie materialul bibliografic minim necesar pentru parcurgerea, însuşirea şi evaluarea unităţii de curs respective.
Unitate de curs Drept administrativ II este o continuare a cursului Drept administrativ I si se preda la specialitatea Administratia publica, de la Facultatea de Drept si Stiinte Sociale a Universitatii de Stat Alecu Russo din Balti

Dreptul constituţional este o disciplină fundamentală care împreună cu celelalte discipline, formează bazele pregătirii teoretice a viitorului jurist şi a funcţionarului public din domeniul administraţiei de stat şi, nu în ultimul rând cultivă cultura juridică şi politică a cetăţenilor.


Cursul Probleme actuale în domeniul securității (protecției) sociale este destinat studenților ciclului II, studii superioare de master, care își fac studiile la programele de master: Relații de muncă și managementul resurselor umane (90/120 credite); Supervizarea în asistență socială (120 credite); Politici și servicii sociale pentru familie și copil (120 credite).

Unitatea de curs vine de a familiariza masteranzii cu noile reglementări și reforme în domeniul protecției sociale, cu metodele, instrumentele și strategiile de realizare a politicii sociale a statului.


Unitatea de curs Protecţia juridică a drepturilor omului, este destinată studenților ciclului I – studii superioare de licență,  fiind axat pe formarea culturii juridice a studenților, prin cunoaşterea mijloacelor de consacrare şi garantare a drepturilor şi libertăţilor omului, atât de nivel naţional, cât şi internaţional.

Studenţii au posibilitatea de a releva şi a valorifica  importanţa studierii drepturilor fundamentale ale fiinţei umane, promovate şi protejate de către organismele internaţionale universale, regionale şi cele naţionale; de a dezvolta o gândire juridică profundă, necesară însuşirii şi respectării stricte a legislaţiei; de a implementa în spiritul studentului conştiinţa şi responsabilitatea de a-și putea îndeplini obligaţiile sale faţă de societate, cât şi de a-şi apăra drepturile sale în viaţa cotidiană.


Unitatea de curs Dreptul protecției sociale este destinată studenților ciclului I – studii superioare de licență, specialitățile 0421.1 Drept și 0400.1 Administrație publică, care vine de a familiariza studenții cu reglementările în domeniul protecției sociale, cu metodele şi instrumentele de realizare a politicii sociale a statului.

Drept bancar (seminare)

Anul de studii 2020-2021
Drept civil (seminare)

Unitatea de curs destinată pentru studenții grupelor Administrației publică


Titularul unității de curs: Dumbrăveanu Ludmila


Note de curs la unitate
Drept procesual civil I (partea generală)
Autor: Tatiana Cruglițchi

Note de curs la unitate
Drept procesual civil II (partea specială)
Autor: Tatiana Cruglițchi