Denumirea unității de curs: Drept informațional

Abreviat: dr. inf.

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047

Denumirea unității de curs: e-Guvernare (Guvernare electronică)

Abreviat: GE

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047

Denumirea unității de curs: Sisteme de e-services în Administrația publică

Abreviat: SESAP

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047

Denumirea unității de curs: Administrația publică locală

Abreviat: APL (2)

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047


Denumirea unității de curs: Controlul actului administrativ

Abreviat: CAA

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047

Denumirea unității de curs: Managementul achizițiilor publice

Abreviat: MAP

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047

Denumirea unității de curs: Birotică, corespondență și tehnici de secretariat

Abreviat: BCTS

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047

Denumirea unității de curs: Tehnici de elaborare a actelor administrative

Abreviat: TEAA

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047Denumirea unității de curs: Ahivistică și documentaristică

Abreviat: Arh. doc.

Titularul cursului: Ion BUZINSCHI, lector universitar

Skype: ion.buzinschi
e-mail: ion.buzinschi@gmail.com
GSM: +373 693 97 047