Skip новости сайта

Новости сайта

Picture of Ion BUZINSCHI ®
Recomandări pentru studenți în perioada carantinei în legătură cu COVID-19 (acronim din engleză COrona VIrus Disease 2019)
by Ion BUZINSCHI ® - Monday, 16 March 2020, 7:40 PM
 

Administrația site-lui susține integral acțiunile de combatere a situației pandemice și îndeamnă la respectarea uzuală a măsurilor de prevenire (spălarea mânilor, păstrarea distanței de minim 1 metru, evitarea contactului cu obiecte sau persoane contaminate, informarea autorităților în cazul ...

Read the rest of this topic
(165 words)
 
Picture of Vladimir Rusu
În atenția studenților de la Facultatea de Drept și Științe Sociale
by Vladimir Rusu - Monday, 16 March 2020, 4:15 PM
 

În conformitate cu circulara Ministerului Educaliei, Culturii și Cercetdrii al Republicii Moldova nr.08/1-09/1685 din 12 martie 2020 și Ordilul Rectorului USARB nr. 02 - 25 din 16.03.2020 va continua procesul educațional la distanță începînd cu 23 martie 2020, conform orarului stabilit(orar.usarb.md).

 

Skip available courses

Available courses

Self enrolment

Гражданское право. Договора

Гражданское право. Договора

Учебный курс предназначен для студент...
Course

Административное право

Административное право

Учебный курс - Административное право&...
Course
Self enrolment

Drept informaţional

Drept informaţional

Denumirea unității de curs: Drept informaționalAcronimul: ...
Course
Self enrolment

e-Guvernarea

e-Guvernarea

Denumirea unității de curs: e-Guvernare (Guvernare electronică)Acro...
Course
Self enrolment

e-Servicii în Administrația Publică

e-Servicii în Administrația Publică

Denumirea unității de curs: Sisteme de e-services în Administrația...
Course
Self enrolment

Administrația publică locală

Administrația publică locală

Denumirea unității de curs: Administrația publică localăAcro...
Course
Self enrolment

Controlul actului administrativ

Controlul actului administrativ

Denumirea unității de curs: Controlul actului administrativAcro...
Course
Self enrolment

Managementul achizițiilor publice

Managementul achizițiilor publice

Denumirea unității de curs: Managementul achizițiilor publiceA...
Course
Self enrolment

Birotică, corespondență și tehnici de secretariat

Birotică, corespondență și tehnici de secretariat

Denumirea unității de curs: Birotică, corespondență și tehn...
Course

Tehnici de elaborare a actelor administrative

Tehnici de elaborare a actelor administrative

Denumirea unității de curs: Tehnici de elaborare a actelor admi...
Course
Self enrolment

Arhivistică și documentaristică

Arhivistică și documentaristică

Denumirea unității de curs: Ahivistică și documentaristicăAc...
Course
Self enrolment

Controlul actului administrativ

Controlul actului administrativ

Course
Self enrolment

Teoria administrației publice

Teoria administrației publice

Course
Self enrolment

Dreptul Familiei

Dreptul Familiei

Course
Self enrolment

Drept administrativ

Drept administrativ

Course
Self enrolment

Drept administrativ I

Drept administrativ I

Suportul Drept administrativ I este destinat studenţilor de la specia...
Course
Self enrolment

Drept administrativ II

Drept administrativ II

Unitate de curs Drept administrativ II este o continuare a cursului Dr...
Course
Self enrolment

Drept contravenţional

Drept contravenţional

Course
Self enrolment

Administraţia publica locală

Administraţia publica locală

Course
Self enrolment

Regionalizarea administrativă PEAP

Regionalizarea administrativă PEAP

Course
Self enrolment

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV APROFUNDAT

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV APROFUNDAT

Course
Self enrolment

PLURIPARTITISM E-VOTING ȘI DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DEMOCRATICE

PLURIPARTITISM E-VOTING ȘI DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DEMOCRATICE

Course

DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE

DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE

Dreptul constituţional este o disciplină fundamentală care împreu...
Course
Guest access

FUNCȚIA PUBLICĂ: ASPECTE DE DREPT COMPARAT

FUNCȚIA PUBLICĂ: ASPECTE DE DREPT COMPARAT

Course
Guest access

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Course
Guest accessSelf enrolment

PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR ÎN ETATE

PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR ÎN ETATE

Course
Guest accessSelf enrolment

CADRUL LEGAL AL PROTECȚIEI SOCIALE

CADRUL LEGAL AL PROTECȚIEI SOCIALE

Cadrul legal al protecției sociale este unitatea de curs care vine d...
Course
Guest accessSelf enrolment

DREPTUL PROTECȚIEI SOCIALE

DREPTUL PROTECȚIEI SOCIALE

Unitatea de curs Dreptul protecției sociale este dest...
Course

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

Course

DREPT EUROPEAN AL CONTRACTELOR

DREPT EUROPEAN AL CONTRACTELOR

Course
Self enrolment

Drept procesual penal I

Drept procesual penal I

Course
Self enrolment

Managementul Resurselor Umane în Administrația Publică

Managementul Resurselor Umane în Administrația Publică

Course

Римское частное право

Римское частное право

Course
Self enrolment

Земельное право

Земельное право

Course
Self enrolment

Гражданское право. Наследство

Гражданское право. Наследство

Course
Self enrolment

Drept civil. Succesiuni

Drept civil. Succesiuni

Course
Self enrolment

Dreptul concurenței

Dreptul concurenței

Course
Self enrolment

Insolvabilitatea

Insolvabilitatea

Course
Self enrolment

Parteneriatul social în sfera muncii (Program de master Relații de muncă și managementul resurselor umane)

Parteneriatul social în sfera muncii (Program de master Relații de muncă și managementul resurselor umane)

Course
Self enrolment

Procedura de soluționare a litigiilor de muncă

Procedura de soluționare a litigiilor de muncă

Course
Self enrolment

Reglementarea juridică a profesiilor liberale

Reglementarea juridică a profesiilor liberale

Course
Self enrolment

Drept constituțional comparat

Drept constituțional comparat

Course
Self enrolment

Drept constituțional și instituții politice

Drept constituțional și instituții politice

Course
Self enrolment

Reglemetarea juridică a activității de întreprinzător

Reglemetarea juridică a activității de întreprinzător

Course
Self enrolment

Drept financiar și fiscal

Drept financiar și fiscal

Course
Self enrolment

Гражданское право. Общая теория обязательств

Гражданское право. Общая теория обязательств

Course
Self enrolment

Гражданское процессуальное право II

Гражданское процессуальное право II

Course
Self enrolment

Introducere în dreptul civil

Introducere în dreptul civil

Course
Self enrolment

Drept civil. Teoria generală a obligațiilor

Drept civil. Teoria generală a obligațiilor

Course
Self enrolment

Dreptul transporturilor

Dreptul transporturilor

Course
Self enrolment

Drept penal (Partea generala I)

Drept penal (Partea generala I)

Course
Self enrolment

Drept contraventional

Drept contraventional

Course