Omite новости сайта

Новости сайта

Imaginea Ion BUZINSCHI ®
1 Septembrie 2021
de către Ion BUZINSCHI ®- miercuri, 1 septembrie 2021, 08:23
 

Administrația site-ului felicită toți studenții cu 1 Septembrie 2021! 
O atitudine responsabilă, sârguincioasă cu ascendență în formarea profesională!
Un an de studii sigur și stabil!

 
Imaginea Ion BUZINSCHI ®
Recomandări pentru studenți în perioada carantinei în legătură cu COVID-19 (acronim din engleză COrona VIrus Disease 2019)
de către Ion BUZINSCHI ®- luni, 16 martie 2020, 19:40
 

Administrația site-lui susține integral acțiunile de combatere a situației pandemice și îndeamnă la respectarea uzuală a măsurilor de prevenire (spălarea mânilor, păstrarea distanței de minim 1 metru, evitarea contactului cu obiecte sau persoane contaminate, informarea autorităților în cazul ...

Citeşte continuarea acestui subiect
(165 cuvinte)
 
Imaginea Vladimir Rusu
În atenția studenților de la Facultatea de Drept și Științe Sociale
de către Vladimir Rusu- luni, 16 martie 2020, 16:15
 

În conformitate cu circulara Ministerului Educaliei, Culturii și Cercetdrii al Republicii Moldova nr.08/1-09/1685 din 12 martie 2020 și Ordilul Rectorului USARB nr. 02 - 25 din 16.03.2020 va continua procesul educațional la distanță începînd cu 23 martie 2020, conform orarului stabilit(orar.usarb.md).

 

Omite cursuri disponibile

Cursuri disponibile

Auto înscriere

Гражданское право. Договора

Гражданское право. Договора

Учебный курс предназначен для студент...
Curs
Auto înscriere

Административное право

Административное право

Учебный курс - Административное право&...
Curs
Auto înscriere

Drept informaţional

Drept informaţional

Denumirea unității de curs: Drept informaționalAcronimul: ...
Curs
Auto înscriere

e-Guvernarea

e-Guvernarea

Denumirea unității de curs: e-Guvernare (Guvernare electronică)Acro...
Curs
Auto înscriere

e-Servicii în Administrația Publică

e-Servicii în Administrația Publică

Denumirea unității de curs: Sisteme de e-services în Administrația...
Curs
Auto înscriere

Administrația publică locală

Administrația publică locală

Denumirea unității de curs: Administrația publică localăAcro...
Curs
Auto înscriere

Controlul actului administrativ

Controlul actului administrativ

Denumirea unității de curs: Controlul actului administrativAcro...
Curs
Auto înscriere

Managementul achizițiilor publice

Managementul achizițiilor publice

Denumirea unității de curs: Managementul achizițiilor publiceA...
Curs
Auto înscriere

Birotică, corespondență și tehnici de secretariat

Birotică, corespondență și tehnici de secretariat

Denumirea unității de curs: Birotică, corespondență și tehn...
Curs
Auto înscriere

Tehnici de elaborare a documentelor administrative

Tehnici de elaborare a documentelor administrative

Denumirea unității de curs: Tehnici de elaborare a documentelor...
Curs
Auto înscriere

Arhivistică și documentaristică

Arhivistică și documentaristică

Denumirea unității de curs: Ahivistică și documentaristicăAc...
Curs
Auto înscriere

Controlul actului administrativ

Controlul actului administrativ

Curs
Auto înscriere

Teoria administrației publice

Teoria administrației publice

Curs
Auto înscriere

Dreptul Familiei

Dreptul Familiei

Curs
Auto înscriere

Drept administrativ

Drept administrativ

Curs
Auto înscriere

Drept administrativ I

Drept administrativ I

Suportul Drept administrativ I este destinat studenţilor de la specia...
Curs
Auto înscriere

Drept administrativ II

Drept administrativ II

Unitate de curs Drept administrativ II este o continuare a cursului Dr...
Curs
Auto înscriere

Drept contravenţional

Drept contravenţional

Curs
Auto înscriere

Administraţia publica locală

Administraţia publica locală

Curs
Auto înscriere

Regionalizarea administrativă PEAP

Regionalizarea administrativă PEAP

Curs
Auto înscriere

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV APROFUNDAT

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV APROFUNDAT

Curs
Auto înscriere

PLURIPARTITISM E-VOTING ȘI DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DEMOCRATICE

PLURIPARTITISM E-VOTING ȘI DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DEMOCRATICE

Curs

DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE

DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE

Dreptul constituţional este o disciplină fundamentală care împreu...
Curs
Auto înscriere

PROBLEME ACTUALE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII (PROTECȚIEI) SOCIALE

PROBLEME ACTUALE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII (PROTECȚIEI) SOCIALE

Cursul Probleme actuale în domeniul securității (protecției) ...
Curs
Acces vizitoriAuto înscriere

PROTECȚIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI

PROTECȚIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI

Unitatea de curs Protecţia juridică a drepturilor omului, este dest...
Curs
Acces vizitoriAuto înscriere

DREPTUL PROTECȚIEI SOCIALE

DREPTUL PROTECȚIEI SOCIALE

Unitatea de curs Dreptul protecției sociale este dest...
Curs

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

Curs

DREPT EUROPEAN AL CONTRACTELOR

DREPT EUROPEAN AL CONTRACTELOR

Curs
Auto înscriere

Drept procesual penal I

Drept procesual penal I

Curs
Auto înscriere

Dreptul bancar (seminare)

Dreptul bancar (seminare)

Drept bancar (seminare)Anul de studii 2020-2021
Curs
Auto înscriere

Procedura de soluționare a litigiilor de muncă (seminare)

Procedura de soluționare a litigiilor de muncă (seminare)

Curs
Auto înscriere

Managementul Resurselor Umane în Administrația Publică

Managementul Resurselor Umane în Administrația Publică

Curs

Римское частное право

Римское частное право

Curs
Auto înscriere

Земельное право

Земельное право

Curs
Auto înscriere

Гражданское право. Наследство

Гражданское право. Наследство

Curs
Auto înscriere

Drept civil. Succesiuni

Drept civil. Succesiuni

Curs
Auto înscriere

Dreptul concurenței

Dreptul concurenței

Curs
Auto înscriere

Insolvabilitatea

Insolvabilitatea

Curs
Auto înscriere

Managementul resurselor umane în AP

Managementul resurselor umane în AP

Curs
Auto înscriere

Drept procesual civil II

Drept procesual civil II

Curs
Auto înscriere

Drept procesual civil I

Drept procesual civil I

Curs
Auto înscriere

Drept procesual civil

Drept procesual civil

Curs
Auto înscriere

Dreptul colectiv și individual al muncii

Dreptul colectiv și individual al muncii

Curs
Auto înscriere

Dreptul muncii

Dreptul muncii

Curs
Auto înscriere

Parteneriatul social în sfera muncii (Program de master Relații de muncă și managementul resurselor umane)

Parteneriatul social în sfera muncii (Program de master Relații de muncă și managementul resurselor umane)

Curs
Auto înscriere

Procedura de soluționare a litigiilor de muncă

Procedura de soluționare a litigiilor de muncă

Curs
Auto înscriere

Reglementarea juridică a profesiilor liberale

Reglementarea juridică a profesiilor liberale

Curs
Auto înscriere

Drept constituțional comparat

Drept constituțional comparat

Curs
Auto înscriere

Drept constituțional și instituții politice

Drept constituțional și instituții politice

Curs
Auto înscriere

Reglemetarea juridică a activității de întreprinzător

Reglemetarea juridică a activității de întreprinzător

Curs
Auto înscriere

Drept financiar și fiscal

Drept financiar și fiscal

Curs
Auto înscriere

Dreptul familiei

Dreptul familiei

Curs
Auto înscriere

Drept civil. Drepturile reale

Drept civil. Drepturile reale

Curs
Auto înscriere

Гражданское право. Общая теория обязательств

Гражданское право. Общая теория обязательств

Curs
Auto înscriere

Гражданское процессуальное право

Гражданское процессуальное право

Curs
Auto înscriere

Introducere în dreptul civil

Introducere în dreptul civil

Curs
Auto înscriere

Drept civil. Teoria generală a obligațiilor

Drept civil. Teoria generală a obligațiilor

Curs
Auto înscriere

Dreptul transporturilor

Dreptul transporturilor

Curs
Auto înscriere

Drept penal (Partea speciala I)

Drept penal (Partea speciala I)

Curs
Auto înscriere

Уголовное право, Общая часть 2

Уголовное право, Общая часть 2

Curs
Auto înscriere

Drept penal (Partea speciala II)

Drept penal (Partea speciala II)

Curs
Auto înscriere

Уголовное право, Общая часть 1

Уголовное право, Общая часть 1

Curs
Auto înscriere

Таможенное право

Таможенное право

Curs
Auto înscriere

Drept penal (Partea generala I)

Drept penal (Partea generala I)

Curs
Auto înscriere

Dreptul mediului

Dreptul mediului

Curs
Auto înscriere

Drept vamal

Drept vamal

Curs
Auto înscriere

Drept contraventional

Drept contraventional

Curs

Drept civil (seminare) - pentru grupele AP

Drept civil (seminare) - pentru grupele AP

Drept civil (seminare)Unitatea de curs destinată pentru studenții gr...
Curs

Drept procesual civil I (partea generală)

Drept procesual civil I (partea generală)

Note de curs la unitateDrept procesual civil I (partea generală)Autor...
Curs

Drept procesual civil II (partea specială)

Drept procesual civil II (partea specială)

Note de curs la unitateDrept procesual civil II (partea specială)Auto...
Curs

Drept execuțional civil

Drept execuțional civil

Curs
Acces vizitori

Securitatea guvernarii electronice

Securitatea guvernarii electronice

Curs
Auto înscriere

Administrarea și accesul populației la serviciile publice electronice

Administrarea și accesul populației la serviciile publice electronice

Curs
Auto înscriere

Întocmirea, păstrarea și arhivarea documentelor

Întocmirea, păstrarea și arhivarea documentelor

Curs
Auto înscriere

Dreptul familiei

Dreptul familiei

Curs
Auto înscriere

Dezvoltarea profesională și managementul performanței

Dezvoltarea profesională și managementul performanței

Curs
Auto înscriere

Drept administrativ aprofundat

Drept administrativ aprofundat

Curs
Auto înscriere

Gestiunea domeniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale

Gestiunea domeniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale

Curs